MONTING Ivanjica

                                      032 651 174         032 651 914        063 651 174

          

 

 

                                 

                                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Montazne kuce, montazni objekti...stanovi, poslovni objekti i objekti za svaku drugu namenu...
 

 

 

 

                                                    

         

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

D.O.O. Monting je osnovan 24.12.1990. godine sa ciljem da domaćem tržištu približi svetske standarde objekata od pločastih materijala....detaljnije...